Warning: Creating default object from empty value in /homepages/5/d420049815/htdocs/wp-content/plugins/zdmultilang/zd_multilang.php on line 1450
Documento Mete-le Color a la Foscor
Home / Territori / Aragó / Documento Mete-le Color a la Foscor

Documento Mete-le Color a la Foscor

PROPOSTES DES DE L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA PER SORTIR DE LA CRISI I SUPERAR EL MARC QUE LA GENERA

INTRODUCCIÓ

Des de Puyalón de Cuchas no només veiem la foscor que ens envolta, veiem els colors que ens ajudaran a sortir d‘ella.Colors com el roig, el verd o el violeta i altres nous colors que ens acompanyen.Aquesta foscor no és innòcua, no és natural i tampoc és innocent.Amb aquesta foscor pretenen robar més i de manera més eficaç als que sempre hem estat robats i espoliats.És una foscor que amaga el crim, que enterboleix la nostra visió, que enfonsa en ella mateixa a desenes de milers de aragoneses en les cavernes de l’explotació.Però a aquesta foscor li estem posant color.Els colors de sempre i també els que ens han sorprès.Colors que vénen a trencar el mantell de foscor que protegeix el criminal i així il·luminar un futur que només és nostre.

A Puyalón de Cuchas entenem que la crisi sistèmica que patim és inherent a qualsevol sistema de dictadura de mercat.També sabem que quedar-nos en eslògans maximalistes buits no contribueix en res a millorar les condicions de vida dels aragonesos, cada vegada més empobrits.El nostre objectiu és doble, pretenem plantejar una sèrie de mesures encaminades a abordar la situació d’emergència social pensant en paràmetres de classe i que aquestes contribueixin a encaminar el nostre futur cap models sostenibles, sobirans, feministes i lliures.Aquesta sèrie de mesures les enquadrem en quatre grans àrees:

 • Mesures Socioeconòmique
 • Mesures Polítiques
 • Mesures Socioculturals
 • Defensa de la Terra

Volem que les nostres propostes arrelen en les necessitats i realitats del Poble treballador aragonès, però no perdem de vista que és el marc del Regne d’Espanya, la Unió Europea i els mercats internacionals que han causat les misèries que avui vivim.Només des d’un Aragó apoderat, resolt i amb plena sobirania política i econòmica podrem posar en pràctica un programa que és un torpede en la línia de flotació del capitalisme.Un programa que utilitza les tradicionals ferramentes del seu poder, posant-les al servei del Poble transformador.Un programa inassimilable per l’espanyolisme i pel regionalisme social liberal.

Una de les grans mancances que l’esquerra ha patit rau en la qüestió del poder, en com enfrontar-se a la contradicció entre la necessitat d’unes estructures que assegurin la igualtat i la llibertat i la dificultat que comporta aquesta tasca.

No volem un estat propi per canviar de bandera o d’amo, tenim la convicció que les funcions fonamentals d’un estat democràtic són, d’una banda, assegurar la justa distribució de la riquesa per superar la societat de classes i l’altra, fer com siga possible per facilitar la felicitat de la gent.És a dir, la màxima de redistribució i reconeixement.

Volem conquistar un futur millor per a nosaltres i els nostres fills, un futur on el poder no siga ni llunyà ni interessat.Un futur en el qual les decisions es prenguen en els nostres pobles i barris.Un futur que a curt termini assegure uns mínims de qualitat de vida i en el mitjà termini materialitze la independència, el socialisme i que acabe amb el patriarcat.

 

Mesures Socioeconòmiques

Orientades cap a la raïl de l’assumpte, és a dir, el capitalisme genera la crisi, amb el que els culpables de la mateixa han de pagar per tot l’abús especulatiu-desregulador.Incidim en mesures que tornen la presa de decisions a la classe treballadora: nacionalitzacions, cooperativisme, sous dignes, etc.

 • Prohibició dels acomiadaments a tota empresa que no acredite un any sencer de pèrdues econòmiques.La producció en benefici de les persones, i no a l’inrevés.
 • Reducció de la jornada laboral sense reducció de salari.Treballar menys per a treballar tots.Una de les ferramentes fonamentals per aconseguir la plena ocupació.
 • Augment, a paràmetres raonables, de la quantia del salari mínim interprofessional.
 • Equiparació de l’Ingrés Aragonès d’Inserció al salari mínim.La necessitat, i no la productivitat, crea el dret.
 • Promoció del model cooperativista en les empreses de nova creació i en totes aquelles en risc de tancament o deslocalització.El dret al treball està per sobre del dret a l’enriquiment.
 • Les administracions aragoneses, comarcals i municipals hauran recobrar la propietat i gestió dels serveis estratègics.Entenent com a tals els transports, comunicació, aigua, energia i treball social.Els serveis públics es gestionen des d’allò públic.Declaració d’utilitat pública, i per tant nacionalització, de les autopistes de peatge.
 • Imposició del Marc Aragonès de Relacions Laborals, apropant les condicions de treball a les necessitats i realitats de la classe treballadora aragonesa.
 • Judici just als culpables de l’esclat de l’economia especulativa.Expropiació dels béns obtinguts de manera il·legítima.
 • Paralització total i real dels desnonaments portats a terme per la banca privada.

 

Mesures Polítiques

Analitzant l’escenari actual de confusió absoluta entre mercats i Estat, apostem per mesures que suposin una devolució de drets per a la classe treballadora.De la mateixa manera, defensem l’autodeterminació com a eina i les aliances que siguin necessàries per trencar amb els esquemes de l’actual correlació de forces de l’espanyolisme polític.

Derogació de les tres últimes reformes laborals.Suspensió indefinida de embargaments i dació en pagament sobre primers habitatges, garantint el dret a l’habitatge mitjançant la creació d’un banc públic d’habitatge.Ampliació de l’Ingrés Aragonès d’Inserció com una renda bàsica, entenent aquesta com un dret de mínims que asseguri la supervivència de totes.La democràcia no pot assentar-se en la desigualtat i l’individualisme.

Revisió dels criteris de l’IVA.Baixada en els béns bàsics i augment dels luxosos.Imposició d’un règim fiscal marcadament progressiva que tingui com a objectiu la redistribució de la riquesa i no la perpetuació dels privilegis.

Auditoria ciutadana i democràtica del deute.El poble treballador aragonès es mereix conèixer i decidir si socialitzar les pèrdues econòmiques de l’oligarquia és la millor solució possible.

Eliminació de les estructures provincials i diputacions provincials.Els òrgans comarcals han de ser democràtics, propers, naturals i eficaços, construint sobre els fonaments de les comarques històriques amb representants electes per sufragi directe. Una administració per al Poble i elegida pel Poble.

 • Elaboració de tots els pressupostos de manera col·laborativa i subjectes a referèndum.Creació de mètodes de democràcia directa i participativa.Revocació democràtica de tots els càrrecs polítics.
 • Supressió de les donacions privades als partits polítics.Transparència total de tot ens que obtinga fons aliens a la seua pròpia activitat.Enduriment de les penes sobre corrupció política i empresarial.
 • Creació, a partir de les ja existents, d’una caixa d’estalvis única, pública i sota control democràtic que fomenti un model d’economia social i sostenible, fonamentada en treballadors, famílies i menudes empreses.
 •  Nacionalització de la banca.El poder polític ha de controlar i supervisar en tot moment les activitats de la banca privada, en defensa dels estalvis i dipòsits de la gent.En aquest sentit, la nacionalització és un mitjà eficaç per evitar els abusos especulatius.
 •  Reconeixement dels Pobles com a subjectes de dret, sent aquests sobirans i amb plena capacitat de decidir la seva associació amb altres o la manca d’ella.Impulsar un procés constituent que qüestione des de baix els marcs actuals de coerció estatal.
 • Sortida immediata de la Unió Europea i les seves estructures neoliberals, amb l’Euro inclòs, apostant per la construcció d’espais d’integració i cooperació regional a l’àrea de la perifèria europea.
 • Apostem per la sortida d’Aragó de l’OTAN, un tractat militar que supedita interessos imperialistes la nostra sobirania i seguretat com a Poble.

 

Mesures Socioculturals

Tant l’educació com la sanitat estan sent atacades per la dictadura neoliberal.Són dos dels pilars fonamentals dels nostres drets socials i culturals.Com a aragonesos hem de defensar i potenciar les nostres llengües patrimonials.Aquesta proposta de mesures incideix en tots aquests elements.

 • Desobediència a la llei educativa del ministre Wert.Lluitar per la seva paralització legislativa.Absorció de l’educació privada per la pública, amb unificació de barems, mètodes i drets d’alumnes i professors.Cap a una educació pública, única, laica, de qualitat, gratuïta, científica, nacional i democràtica.
 • Oficialitat del castellà, aragonès i català.Les nostres llengües són un valuós llegat que hem de defensar.Derogació de la nova Llei de llengües.
 •  Suport a la sanitat pública com a model únic per a la societat.Sanitat gratuïta per a totes i universal.
 •  Assegurar, mitjançant acord extraordinari, la cobertura de totes aquelles necessitats específiques de les persones amb diversitat funcional.A cadascú segons les seves necessitats, de cadascú segons les seves necessitats.
 • Integració gradual de la sanitat privada en el sistema públic.No és tolerable finançar amb unes partides públiques minvades a una sanitat excloent i elitista.
 • Protegir les víctimes de violència masclista o familiar, cobrint les seues necessitats bàsiques i possibilitant així la seua emancipació.
 • Avortament lliure, gratuït i realitzat en el sistema públic de salut.
 • Fi de totes les subvencions, encobertes o no, a organismes religiosos.L’estat ha de ser laic i ocupar-se de les tasques que són naturalment seues (menjadors socials, cooperació internacional, serveis assistencials …) i que són copats per religiosos però pagats per tots.
 • Polítiques actives de cultura lliure en què es promocionen grups i projectes aragonesos, com una forma de dignificar allò propi davant la massiva mercantilització de la cultura de masses.
 • Assegurar i garantir el dret efectiu a la Sobirania de la Comunicació i Informació.

 

Defensa de la Terra

Són propostes en la línia de fer compatibles els usos del territori i la sostenibilitat, aprofundint en el color verd de l’ecologisme amb pinzellades de la teoria decrecionista.

 • Derogació dels projectes d’embassaments i / o recreixements que tenen un alt qüestionament socioambiental (Yesa, Biscarrués, Mularroya, Aguaviva …).Fer un ús eficient de les aigües, actualitzant les polítiques hidràuliques a segle XXI, a la Nova Cultura de l’Aigua.
 • Alternatives a les inversions desenvolupistes en infraestructures i equipaments colonitzadors (camps de golf, pistes d’esquí, concessions mineres (Borobia No), macrourbanitzacions, grans esdeveniments, emmagatzematge de residus nuclears, línies d’alta tensió, etc.).
 • Fiscalitat dirigida als que més contaminen.Creació d’una taxa empresarial de CO2.Implantació d’una ecotaxa.Per lluitar contra el canvi climàtic i el malbaratament d’energia).
 • Apostar pel desenvolupament de les energies renovables. L’any 2020, el 70% de l’electricitat generada podria ser renovable. Lluitar per un escenari local de no dependència energètica (la principal font de conflictes armats en les societats actuals).
 • Pal·liar la pèrdua de biodiversitat amb mesures eficaces que protegeixen els nostres ecosistemes més valuosos.Declaració d’Aragó com a territori lliure de fracking.
 • Recuperar i potenciar la vida i activitat agrària com a sector estratègic.Agroecologia.Regular els moviments de caràcter per especulatiu-financer del sector primari.Potenciar el consum responsable, l’autogestió, els mercats agroecològics i els canals de distribució «quilòmetre zero».
 • Avançar cap a una nova ètica de la vida i el respecte pels animals.Hem d’ampliar el «cercle de solidaritat» amb tots els éssers vius, rebutjant totes les formes de sofriment superflu.

 

Totes aquestes mesures pretenen pintar la societat amb propostes concretes.Vam néixer per vèncer i per això apostem per gestionar de forma autònoma i radical totes les qüestions que afecten la gent.Es tracta de reconèixer els nostres drets polítics col·lectius i replantejar una justa distribució de les oportunitats econòmiques i socials.D’aquesta manera, trencarem la lògica del consens espanyolista i capitalista.Construirem un món sense mésfoscor.